Waar staan wij voor?... Wat is onze "missie", wat is onze "visie"?

Onze missie verwoordt wat wij uiteindelijk willen bereiken, waarvoor wij het allemaal doen. Een soort belofte aan onze cliënt en vanwege het maatschappelijk karakter zelfs aan de samenleving. Onze visie verwoordt de overtuigingen, de zienswijzen en de drijfveren van waaruit wij de missie willen realiseren.

Missie

"Wij staan voor tevreden cliënten die zich ‘thuis’ voelen en zich gesterkt weten in het nemen van de eigen regie over hun leven. Goede zorg betekent voor ons dat wij de cliënten tot hun recht willen laten komen. Dit doen wij door het bieden van veiligheid, het verminderen en/of verlichten van lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen en het leren omgaan met die beperkingen. Wij dragen naar vermogen bij aan het geluk van de cliënt.

Visie

"Wij verlenen zorg die is afgestemd op de cliënt en wij doen dat vakbekwaam, opgewekt en met aandacht. Wij werken met een professioneel team van verzorgenden, begeleiders en vrijwilligers en richten ons op de toegevoegde waarde voor onze cliënten en zijn inventief in het vinden van passende oplossingen voor onze cliënten en hun naasten. Onze clientbenadering is dan ook zeer persoonlijk."

Kernwaarden (ABCRRR) en leidende principes

Kernwaarden (ABCRRR) en leidende principes

In onze kernwaarden zijn de basisovertuigingen vervat die idealiter terugkomen in het gedrag van onze medewerkers:

Aandacht | Afstemmen op de ander(en), nabij en in relatie zijn.

Betrouwbaar | We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Creatief | Proactief benutten van creatieve competenties van de client.

Resultaatgericht | Sturen vanuit onze missie op onze doelen.

Ruimte voor regie | Behoud van eigen regie (cliënt) en professionele autonomie/vakmanschap (medewerker).

Reflectief | Tijd voor reflectie, iedereen leert, benutten van persoonlijke talenten.