top of page

Welke doelgroepen wonen bij ons?

Wij bieden zorg en begeleiding aan diverse doelgroepen en leeftijden, waaronder:

*Verpleging en Verzorging (VV)

*Verstandelijk gehandicapt (VG)

*Lichamelijk gehandicapt (LG)

*GGZ wonen (GGZ-W)

Tijdens een intake-kennismakinggesprek zullen we samen bespreken en beoordelen of wij aan uw zorgvraag kunnen voldoen en of het "passend" is in onze woongroep.

Een geldige zorgindicatie is beschikbaar of zal op korte termijn beschikbaar zijn.

 

Waar staan wij voor?... Wat is onze "missie", wat is onze "visie"?

Onze missie verwoordt wat wij uiteindelijk willen bereiken, waarvoor wij het allemaal doen. Een soort belofte aan onze cliënt en vanwege het maatschappelijk karakter zelfs aan de samenleving. Onze visie verwoordt de overtuigingen, de zienswijzen en de drijfveren van waaruit wij de missie willen realiseren.

Missie

"Wij staan voor tevreden cliënten die zich ‘thuis’ voelen en zich gesterkt weten in het nemen van de eigen regie over hun leven. Goede zorg betekent voor ons dat wij de cliënten tot hun recht willen laten komen. Dit doen wij door het bieden van veiligheid, het verminderen en/of verlichten van lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen en het leren omgaan met die beperkingen. Wij dragen naar vermogen bij aan het geluk van de cliënt.

Visie

"Wij verlenen zorg die is afgestemd op de cliënt en wij doen dat vakbekwaam, opgewekt en met aandacht. Wij werken met een professioneel team van verzorgenden, begeleiders en vrijwilligers en richten ons op de toegevoegde waarde voor onze cliënten en zijn inventief in het vinden van passende oplossingen voor onze cliënten en hun naasten. Onze clientbenadering is dan ook zeer persoonlijk."

 

“Schalock & Verdugo” bij Hoeve de Klumpe,

een methode voor kwaliteit van bestaan 

Zorgen voor een goede kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking is het doel van onze begeleiding. Een leven waarin zij hun dromen kunnen verwezenlijken. Daarom werken we met de 8 domeinen van Schalock. Deze 8 domeinen bevatten alle zaken die van invloed zijn op de kwaliteit van leven van jouw kind of familielid. Ze zijn ontwikkeld door prof. dr. Bob Schalock.

Ons ECD is samengesteld op basis van deze methode; vanuit Ecare “Puur” Hoeve de Klumpe maken we zo samen met onze cliënt de ondersteuningsdoelen.

Samen stellen we zijn of haar persoonlijk plan op aan de hand van deze 8 domeinen. Ook bij de jaarlijkse “GEO’s” (Gemeenschappelijk Evaluatie en Overleg) komen de domeinen weer terug. Zo zorgen we samen voor kwaliteit van bestaan voor jouw kind of familielid.

De 8 domeinen en bijbehorende indicatoren zijn:

*Lichamelijk welbevinden (Gezondheid, dagelijkse activiteiten en vrije tijd)

*Zelfbepaling (Autonomie, persoonlijke controle, persoonlijke doelen en waaren, keuze's

*Emotioneel welbevinden (Tevredenheid, zelfbeeld, vrij zijn van stress)

*Interpersoonlijke relatie's (Interactie's, relatie's/vriendschappen en ondersteuning)

*Sociale inclusie (Integratie en participatie in de samenleving, rollen in de samenleving, sociale ondersteuning)

*Persoonlijke ontwikkeling (Opleiding, persoonlijke competentie, vaardigheden, werken)

*Materieel welzijn (Financiele status/situatie, werk en wonen/onderdak)

*Rechten en Plichten (Respect, waardigheid, gelijkheid, burgerschap, rechtvaardige behandeling)

bottom of page